Служба по трудова медицина "МЕДИК КОНСУЛТ"ООД
http://medik-konsult-ltd.hit.bg

25
Служба по трудова медицина ”МЕДИК КОНСУЛТ ” ООД -осигурява контрол съгласно Закона за безопасни и здравословни условия на труд -организира и провежда периодични профилактични медицински прегледи на работниците и служителите; -изработва и съхранява здравни досиета; -извършва оценка на риска; -изготвя анализ на заболеваемостта, трудовия травматизъм, злополуките и проф. заболявания ; -разработва физиологични режими на труд и почивка; -разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда -извършва обучение на КУТ /ГУТ/ с издаване на съответния документ - предоставяне на необходимите документи по отношение на охрана на труда: Регистрация в ОИТ - Декларация по образец Книга за начален инструктаж Книга за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж Програма за провеждане на начален инструктаж Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец Програма за провеждане на инструктаж на работното място Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве Заповед за определяне на видовете инструктаж Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж Заповед за провеждане на изпит за новопостъпили служители; Правила за безопасни и здравословни условия на труд Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти; План за действие при аварии, пожари и природни бедствия Инструкция за работа с компютърни конфигурации План – програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации. Заповед за работно време: Правилник за вътрешният ред ЛПС-Заповед ,Ведомост План за евакуация: План за предотвратяване на бедствия и аварии/Приложение/: Заповед координатор при пожар: Противопожарна инструкции Инструкция по електробезопасност: ГУТ/КУТ: Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на труд Длъжностни характеристики с допълнения на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд План програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване Различни видове инструкции Изготвяне на “Карта за първа до лекарска помощ“ – обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар; Анкетни карти; Знаци по безопасност; Декларация за трудова злополука –образец Работим на територията на цяла България! [email protected] , http://medik-konsult-ltd.hit.bg/ тел.02 / 983 24 24 тел./факс 02/983 66 36 ,0888 999 233


Населено място
София

E-mail
[email protected]

Сайт ID
1524

Keywords
Служба по трудова медицина ”МЕДИК КОНСУЛТ ” ООД-осигурява контрол съгласно Закона за безопасни и здравословни условия на труд -организира и провежда периодични профилактични медицински прегледи на работниците и служителите; -изработва и съхранява здравни досиета; -извършва оценка на риска; -изготвя анализ на заболеваемостта, трудовия травматизъм, злополуките и проф. заболявания ; -разработва физиологични режими на труд и почивка; -разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда-извършва обучение на КУТ /ГУТ/ с издаване на съответния документ - предоставяне на необходимите документи по отношение на охрана на труда:Регистрация в ОИТ - Декларация по образецКнига за начален инструктажКнига за инструктаж на работното място и периодичен инструктажПрограма за провеждане на начален инструктажСлужебна бележка за проведен начален инструктаж – по образецПрограма за провеждане на инструктаж на работното мястоЗаповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здравеЗаповед за определяне на видовете инструктажЗаповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктажЗаповед за провеждане на изпит за новопостъпили служители;Правила за безопасни и здравословни условия на трудДневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструментиЗаповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;План за действие при аварии, пожари и природни бедствияИнструкция за работа с компютърни конфигурацииПлан – програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации.Заповед за работно време:Правилник за вътрешният редЛПС-Заповед, ВедомостПлан за евакуация:План за предотвратяване на бедствия и аварии/Приложение/:Заповед координатор при пожар:Противопожарна инструкцииИнструкция по електробезопасност:ГУТ/КУТ: Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на трудДлъжностни характеристики с допълнения на задълженията по здравословни и безопасни условия на трудПлан програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудванеРазлични видове инструкцииИзготвяне на “Карта за първа до лекарска помощ“ – обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар;Анкетни карти;Знаци по безопасност;Декларация за трудова злополука –образецРаботим на територията на цяла България! [email protected], http://medik-konsult-ltd.hit.bg/тел.02 / 983 24 24 тел./факс 02/983 66 36, 0888 999 233,

Принадлежи към категория
·Здравеопазване

Сайтът Служба по трудова медицина 3843 пъти       Регистрирано на 22.09.2006 22.09.2006      

Избор на редактора

  • Почивка на остров Бали от Дрийм Травъл
  • Хавлии, хавлиени кърпи
  • Пердета и завеси - онлайн магазин
  • Спално бельо - онлайн магазин
  • Земеделска електронна мрежа

РЕГИСТРИРАЙ ДОМЕЙН
WWW.
ТАГОВЕ

Служба по трудова медицина ”МЕДИК КОНСУЛТ ” ООД-осигурява контрол съгласно Закона за безопасни и здравословни условия на труд -организира и провежда периодични профилактични медицински прегледи на работниците и служителите; -изработва и съхранява здравни досиета; -извършва оценка на риска; -изготвя анализ на заболеваемостта трудовия травматизъм злополуките и проф. заболявания ; -разработва физиологични режими на труд и почивка; -разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда-извършва обучение на КУТ /ГУТ/ с издаване на съответния документ - предоставяне на необходимите документи по отношение на охрана на труда:Регистрация в ОИТ - Декларация по образецКнига за начален инструктажКнига за инструктаж на работното място и периодичен инструктажПрограма за провеждане на начален инструктажСлужебна бележка за проведен начален инструктаж – по образецПрограма за провеждане на инструктаж на работното мястоЗаповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здравеЗаповед за определяне на видовете инструктажЗаповед за лицата които ще провеждат видовете инструктажЗаповед за провеждане на изпит за новопостъпили служители;Правила за безопасни и здравословни условия на трудДневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструментиЗаповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;План за действие при аварии пожари и природни бедствияИнструкция за работа с компютърни конфигурацииПлан – програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации.Заповед за работно време:Правилник за вътрешният редЛПС-Заповед ВедомостПлан за евакуация:План за предотвратяване на бедствия и аварии/Приложение/:Заповед координатор при пожар:Противопожарна инструкцииИнструкция по електробезопасност:ГУТ/КУТ: Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на трудДлъжностни характеристики с допълнения на задълженията по здравословни и безопасни условия на трудПлан програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудванеРазлични видове инструкцииИзготвяне на “Карта за първа до лекарска помощ“ – обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар;Анкетни карти;Знаци по безопасност;Декларация за трудова злополука –образецРаботим на територията на цяла България! [email protected] http://medik-konsult-ltd.hit.bg/тел.02 / 983 24 24 тел./факс 02/983 66 36 0888 999 233
 
Препоръчваме