Резултати от търсене Резултати от търсене на "consulting" - 66


Страници:

ИТ поддръжка
http://supportpc.org/

25
Supportpc - компютърна помощ е фирма, която предоставя професионална, ефективна и надеждна помощ при решаване на проблеми с вашия компютър в дома и офиса .Предлага високо квалифицирана техническа поддръжка, която гарантира бързото, качествено и професионално решаване на технически проблеми.
Сайтът ИТ поддръжка е разгледан 686 пъти 686       Регистрирано на 27.01.2013 27.01.2013      
Консултантски услуги в хотелиерството
http://www.m3consulting.eu

25
М3 Consulting е компания специализирана в консултирането и управлението на хотели и ресторанти. Мениджърските и консултантските услуги, които предлагаме са на много високо професионално ниво, защото знанията и опита, които имаме са придобити в продължение на много години работа в някои от най-реномираните и престижни хотели в света.
Сайтът Консултантски услуги в хотелиерството е разгледан 499 пъти 499       Регистрирано на 16.01.2013 16.01.2013      
Семинар "Аз и Парите"
http://aziparite.com/

25
Програма на тренинга-консултация „Да съхраним, умножим, защитим. Финансова диагностика”
Сайтът Семинар "Аз и Парите" е разгледан 301 пъти 301       Регистрирано на 09.01.2013 09.01.2013      
Холдингово сдружение, в областта на обучението и управлението на проекти
http://atlasconsultingbg.com/

25
Холдингово дружество, което обединява специализирани експертни фирми, в областта на счетоводството. Ние имаме дългогодишен опит с професионална квалификация на специалистите, които осигуряват първокачествен резултат на предоставените услуги.
Сайтът Холдингово сдружение, в областта на обучението и управлението на проекти е разгледан 493 пъти 493       Регистрирано на 16.12.2012 16.12.2012      
BMG Management consulting
http://www.tibco.bg

25
BMG - a global management consulting company, working with your organisation to build a corporate memory and much deeper relationships with customers and business partners.
Сайтът BMG Management consulting е разгледан 467 пъти 467       Регистрирано на 10.09.2012 10.09.2012      
Психолог, психологическо консултиране, онлайн консултиране, психотерапевт
http://www.metamorfozia.com

25
Психолог, психологическо консултиране, онлайн консултиране, психотерапевт, семейно консултиране, депресия, тревожност, паника, паническо разстройство, зависимост от наркотици, зависимост от алкохол, хазартна зависимост, анорексия, булимия, личностно развитие, транзакционен анализ
Сайтът Психолог, психологическо консултиране, онлайн консултиране, психотерапевт е разгледан 432 пъти 432       Регистрирано на 31.07.2012 31.07.2012      
Маркетингова Консултантска Група - Бургас
http://www.mcg-bg.net

25
Пълно маркетингово обслужване и консултиране на фирми – от създаването на маркетингови база данни до успешното планиране и приложение на печелившата маркетингова стратегия. Организиране и провеждане на маркетингови проучвания, изготвяне на анализи, създаване на маркетингови модели, потребителски профили и детайлно сегментиране на пазара. Разработване на маркетингови проекти по индивидуални поръчки и за конкретни цели. Бизнес планиране и водене на бизнес преговори.
Сайтът Маркетингова Консултантска Група - Бургас е разгледан 627 пъти 627       Регистрирано на 30.06.2012 30.06.2012      
Адвокатска кантора "ВИП Консулт"- пълно правно обслужване
http://www.vip-consult.net

25
Адвокатска кантора “ВИП Консулт” има 10-годишна практика и предлага консултации на индивидуални клиенти и на фирми. Офисите на кантората са разположени във Варна, София,Банско и Благоевград, но адвокатите и консултантите обслужват клиенти на територията на цялата страна. Ние предлагаме пълно правно обслужване на своите клиенти- преглед на договори,съдействие при сключване на сделки, водене на дела, регистрации на фирми, консултации в сферата на ВЕИ.
Сайтът Адвокатска кантора "ВИП Консулт"- пълно правно обслужване е разгледан 534 пъти 534       Регистрирано на 20.12.2011 20.12.2011      
PRo Consult - бизнес консултиране и бизнес психология
http://www.proconsultbg.com

25
Бизнес консултиране, бизнес психология, управление на кризи, мотивация на персонала, корпоративна идентичност, PR.
Сайтът PRo Consult - бизнес консултиране и бизнес психология е разгледан 479 пъти 479       Регистрирано на 05.11.2011 05.11.2011      
Счетоводство, одитинг и данъчно консултиране
http://www.bakertillyklitou.bg/

25
Счетоводни и одиторски услуги за български и чуждестранни фирми. Данъчно и бизнес консултиране. Мисията на Бейкър Тили Клиту е да поддържа високо ниво на почтеност, спазване на професионалните стандарти и квалитетно обслужване.
Сайтът Счетоводство, одитинг и данъчно консултиране е разгледан 650 пъти 650       Регистрирано на 01.08.2011 01.08.2011      
Bill Dons
http://www.ntainc.com/

25
Modular Homes PA - NTA, Inc. offers green building certification, modular building code consulting services around PA. Our team of experts can assist you to solve deficiencies identified by the test.
Сайтът Bill Dons е разгледан 501 пъти 501       Регистрирано на 20.06.2011 20.06.2011      
Строителна Фирма ES.TI.&.aDDesign ЕООД
http://www.es-el.com

25
проекти . Железопътна инфраструктура . Пътна инфраструктура . Пристанищна инфраструктура • Цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения. • Гаранционно и извънгаранционно обслужване • Промяна на предназначението на земи • Проектни проучвания за застрояване • Консултации за инвестиции в недвижими имоти . Строителен надзор и инвеститорски контрол • Покупко-продажба на недвижими имоти . Кофражни конструкции до.65000 кв.м . Фасадни конструкции до. 40.000 кв.м . Взривно и без взривно разрушаване на сгради и съоръжения . Корабостроене,кораборемонт . Всички видове метални конструкции . Проектиране и Изграждане на енергини проекти.. Подземно строителство
Сайтът Строителна Фирма ES.TI.&.aDDesign ЕООД  е разгледан 413 пъти 413       Регистрирано на 30.05.2011 30.05.2011      
Агенция за развитие и сътрудничество
http://adc-bg.com/

25
курсове , обучения , тренинги , консултации, подготовка на стратегии, анализи, бизнес планове, стажантски програми , чуждоезикови обучения и др.
Сайтът Агенция за развитие и сътрудничество е разгледан 619 пъти 619       Регистрирано на 19.05.2011 19.05.2011      
ТАНЕ КОНСУЛТ ЕООД
http://www.tane.bg

25
Tane Consult Ltd - таен клиент, разработване на стратегии на лица и фирми. За професионална консултация и внедряване на таен клиент тел.: 0899888770
Сайтът ТАНЕ КОНСУЛТ ЕООД е разгледан 730 пъти 730       Регистрирано на 28.03.2011 28.03.2011      
Служба по трудова медицина МЕДИК КОНСУЛТИНГ ООД
http://bgtrudovamedicina.com/

25
Служба по трудова медицина ”МЕДИК КОНСУЛТИНГ” ООД -осигурява контрол съгласно Закона за безопасни и здравословни условия на труд -организира и провежда периодични профилактични медицински прегледи на работниците и служителите; -изработва и съхранява здравни досиета; -извършва оценка на риска; -изготвя анализ на заболеваемостта, трудовия травматизъм, злополуките и проф. заболявания ; -разработва физиологични режими на труд и почивка; -разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда и безопасността на труда -извършва обучение на КУТ /ГУТ/ с издаване на съответния документ - предоставяне на необходимите документи по отношение на охрана на труда: Регистрация в ОИТ - Декларация по образец Книга за начален инструктаж Книга за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж Програма за провеждане на начален инструктаж Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец Програма за провеждане на инструктаж на работното място Заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве Заповед за определяне на видовете инструктаж Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж Заповед за провеждане на изпит за новопостъпили служители; Правила за безопасни и здравословни условия на труд Дневник за контрол на ръчните преносими електрически уреди и инструменти Заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти; План за действие при аварии, пожари и природни бедствия Инструкция за работа с компютърни конфигурации План – програма за профилактика на здравето при работа с компютърни конфигурации. Заповед за работно време: Правилник за вътрешният ред ЛПС-Заповед ,Ведомост План за евакуация: План за предотвратяване на бедствия и аварии/Приложение/: Заповед координатор при пожар: Противопожарна инструкции Инструкция по електробезопасност: ГУТ/КУТ: Организация за изграждане на Комитет по условия на труд или Група по условия на труд Длъжностни характеристики с допълнения на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд План програма за въвеждане на вътрешни правила за работа с ел. оборудване Различни видове инструкции Изготвяне на “Карта за първа до лекарска помощ“ – обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните им задължения до идване на лекар; Анкетни карти; Знаци по безопасност; Декларация за трудова злополука –образец Работим на територията на цяла България! гр.София ул."Румен Войвода" № 24 офис №1 тел. 02/4900361 факс. 02/8452635 моб.: 0878272999 гр.Варна моб.: 0878422550 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] www.trudovabezopasnost.com www.bgtrudovamedicina.com
Сайтът Служба по трудова медицина МЕДИК КОНСУЛТИНГ ООД е разгледан 770 пъти 770       Регистрирано на 06.03.2011 06.03.2011      


Страници:

Избор на редактора

  • Почивка на остров Бали от Дрийм Травъл
  • Хавлии, хавлиени кърпи
  • Пердета и завеси - онлайн магазин
  • Спално бельо - онлайн магазин
  • Земеделска електронна мрежа

РЕГИСТРИРАЙ ДОМЕЙН
WWW.
 
Препоръчваме